Đăng Ký Xét Tuyển

Học phí 2023 chương trình Đại học

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Khoa kỹ thuật hóa học môi trường

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI: 124,000,000 VNĐ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

Khoa Kỹ thuật công trình

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI: 124,000,000 VNĐ

KINH TẾ - NGOẠI THƯƠNG

Khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 07

TRỌN GÓI: 108,500,000 VNĐ

LUẬT KINH TẾ

Khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 07

TRỌN GÓI: 108,500,000 VNĐ

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH

Khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 07

TRỌN GÓI: 108,500,000 VNĐ

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Khoa Tài chính kế toán

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 07

TRỌN GÓI: 108,500,000 VNĐ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (CƠ ĐIỆN TỬ)

Khoa cơ điện - điện tử

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI: 128,000,000 VNĐ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Khoa cơ điện - điện tử

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI: 132,000,000 VNĐ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

Khoa cơ điện - điện tử

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI: 128,000,000 VNĐ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG

Khoa cơ điện - điện tử

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI: 128,000,000 VNĐ

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Công nghệ thông tin

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI: 132,000,000 VNĐ

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Khoa Công nghệ thông tin

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI: 128,000,000 VNĐ

ĐÔNG PHƯƠNG HỌC_TIẾNG HÀN

Khoa Đông phương học

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI: 128,000,000 VNĐ

ĐÔNG PHƯƠNG HỌC_TIẾNG NHẬT

Khoa Đông phương học

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI: 128,000,000 VNĐ

NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

Khoa Đông phương học

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI: 128,000,000 VNĐ

NGÔN NGỮ ANH

Khoa Ngôn ngữ Anh

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI: 132,000,000 VNĐ

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 07

TRỌN GÓI: 115,500,000 VNĐ

LOGISTICS & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Khoa Tài chính Kế toán

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 07

TRỌN GÓI: 112,000,000 VNĐ

MARKETING

Khoa Tài chính Kế toán

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 07

TRỌN GÓI: 112,000,000 VNĐ

KẾ TOÁN

Khoa Tài chính Kế toán

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 07

TRỌN GÓI: 112,000,000 VNĐ

TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Khoa Công nghệ Thông tin

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI: 128,000,000 VNĐ

KINH DOANH QUỐC TẾ

Khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 07

TRỌN GÓI: 112,000,000 VNĐ

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)

Khoa Công nghệ Thông tin

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI: 128,000,000 VNĐ

DƯỢC HỌC (DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC)

Khoa Dược

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 10

TRỌN GÓI: 225,000,000 VNĐ

Học bổng 2023 chương trình Đại học

GIẢM 100% HỌC PHÍ

HỌC BỔNG THỦ KHOA

Thí sinh có điểm thi đầu vào cao nhất khoa.

HỌC BỔNG TÀI NĂNG (Khoa học Công nghệ, học sinh giỏi)

Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì các cuộc thi Khoa học Công nghệ, học sinh giỏi, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên cấp tỉnh trở lên.

GIẢM 50% HỌC PHÍ

HỌC BỔNG TÀI NĂNG (Khoa học Công nghệ, học sinh giỏi)

Thí sinh đạt giải Ba các cuộc thi Khoa học Công nghệ, học sinh giỏi, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên cấp tỉnh trở lên.

HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH (Hiếu học)

Thí sinh có người thân (cha, mẹ, anh, chị, em ruột) đang học hoặc làm việc tại Đại học Lạc Hồng.

GIẢM 30% HỌC PHÍ

NỮ SINH HỌC CÁC NGÀNH KỸ THUẬT

Thí sinh nữ theo học các ngành:

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa;

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử);

Công nghệ kỹ thuật ô tô;

Công nghệ thông tin.

HỌC BỔNG DOANH NGHIỆP

Thí sinh theo học các ngành:

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng;

Tài chính ngân hàng;

Công nghệ thực phẩm.

KẾT NGHĨA VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC

Thí sinh thuộc các Trường THPT kết nghĩa và hợp tác giáo dục với Đại học Lạc Hồng.

THỦ LĨNH THANH NIÊN

Thí sinh là:

Bí thư chi đoàn hoặc Ủy viên Ban chấp hành đoàn trường năm lớp 12;

Lớp trưởng hoặc lớp phó học tập năm lớp 12.

NGHÈO VƯỢT KHÓ

Thí sinh thuộc gia đình có sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo.

GIẢM 3 TRIỆU HỌC PHÍ/ HỌC KỲ 1

NGÀY VÀNG NHẬP HỌC

Thí sinh nhập học trong ngày vàng.

GIẢM 1 TRIỆU/ 1 THÍ SINH

KHEN THƯỞNG ĐẠI SỨ LHU

Áp dụng khen thưởng Đại sứ LHU giới thiệu người thân và bạn bè vào học tại Đại học Lạc Hồng


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  26,118       1/424