Đăng Ký Xét Tuyển

Học phí 2022 chương trình Đại học

NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

Khoa Đông phương học

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 120 triệu đồng

NGÔN NGỮ HÀN QUỐC

Khoa Đông phương học

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 120 triệu đồng

NGÔN NGỮ NHẬT BẢN

Khoa Đông phương học

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 120 triệu đồng

DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 07

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 101.5 triệu đồng

LUẬT KINH TẾ

Khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 07

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 101.5 triệu đồng

KINH TẾ - NGOẠI THƯƠNG

Khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 07

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 101.5 triệu đồng

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 07

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 105 triệu đồng

MARKETING

Khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 07

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 105 triệu đồng

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Khoa cơ điện - điện tử

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 120 triệu đồng

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

Khoa cơ điện - điện tử

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 120 triệu đồng

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG

Khoa cơ điện - điện tử

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 120 triệu đồng

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Khoa cơ điện - điện tử

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 120 triệu đồng

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Công nghệ thông tin

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 120 triệu đồng

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Khoa Công nghệ thông tin

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 120 triệu đồng

NGÔN NGỮ ANH

Khoa Ngôn ngữ Anh

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 120 triệu đồng

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Khoa Tài chính kế toán

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 07

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 101.5 triệu đồng

KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Khoa Tài chính kế toán

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 07

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 105 triệu đồng

LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Khoa Tài chính kế toán

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 07

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 105 triệu đồng

DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC

Khoa Dược

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 10

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 205 triệu đồng

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Khoa Kỹ thuật công trình

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 108 triệu đồng

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Khoa kỹ thuật hóa học môi trường

TỔNG SỐ HỌC KỲ: 08

TRỌN GÓI KHÓA HỌC: 108 triệu đồng

Học bổng 2022 chương trình Đại học

GIẢM 100% HỌC PHÍ

HỌC BỔNG THỦ KHOA

Học sinh có điểm thi đầu vào cao nhất các khoa

HỌC BỔNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, HỌC SINH GIỎI

Học sinh đạt giải Nhất, Nhì các cuộc thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi học sinh giỏi cấp Tỉnh trở lên.

GIẢM 50% HỌC PHÍ

HỌC BỔNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, HỌC SINH GIỎI

Học sinh đạt giải Ba các cuộc thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi học sinh giỏi cấp Tỉnh trở lên.

HỌC BỔNG HIẾU HỌC

Học bổng áp dụng đối với hai anh/ chị/ em ruột trở lên cùng học tại Lạc Hồng.

GIẢM 30% HỌC PHÍ

NỮ SINH HỌC CÁC NGÀNH KỸ THUẬT

Thí sinh nữ theo học các ngành:

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử)

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ thông tin

HỌC BỔNG DOANH NGHIỆP

Thí sinh đăng ký các ngành:

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ sinh học

Tài chính ngân hàng

THỦ LĨNH THANH NIÊN/ CÁN SỰ LỚP

Thí sinh là:

Bí thư chi đoàn hoạc UVBCH Đoàn trường năm lớp 12

Lớp trưởng hoặc lớp phó học tập năm lớp 12

HỌC BỔNG KẾT NGHĨA VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC

Học bổng áp dụng cho học sinh các Trường THPT kết nghĩa và hợp tác giáo dục với Đại học Lạc Hồng

GIẢM 20% HỌC PHÍ

HỌC BỔNG THEO KHU VỰC

Thí sinh các huyện, tỉnh khó khăn về kinh tế:

Các huyện: Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai);

Các tỉnh: Phú Yên; Bình Định; Quảng Ngãi; Thanh Hóa; Nghệ An.

NGÀY VÀNG NHẬP HỌC

Thí sinh nhập học trong ngày vàng.

GIẢM 1 TRIỆU/ 1 THÍ SINH

KHEN THƯỞNG ĐẠI SỨ LHU

Áp dụng khen thưởng Đại sứ LHU giới thiệu người thân và bạn bè vào học tại Đại học Lạc Hồng


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  11,325       1/517